Ansvarligt for indholdet på denne hjemmeside:

Atelier 2000 Uniforms-skrædderi A/S

Grundtvigs Allé 161

DK-6400 Sønderborg

Tlf. +45 74 43 19 90

E-mail: uniform@atelier2000.dk

 

CVR: 19718794

Administrerende direktør: Heidi Moisen

Ansvarshavende redaktør: Evelyn Holoch

 

Konception, design og fotografi:

Lycamedia Creative Communication v/ Romeo Umulisa

www.lycamedia.de

 

Ophavsrettigheder

Tekst, billeder og grafisk layout på vores hjemmeside er ophavsretsligt beskyttet. Indholdet på disse sider må ikke kopieres, mangfoldiggøres, ændres eller gøres tilgængeligt for tredje part uden udtrykkelig tilladelse. 
Ophavsretten til visse billeder og tekster på denne hjemmeside kan endvidere tilhøre tredje part.

 

Ansvarsfraskrivelse

Ved udarbejdelsen af denne hjemmeside er der gjort alt for at levere så aktuelt, korrekt og klart formuleret indhold som muligt. Ikke desto mindre kan der forekomme utilsigtede fejl. Atelier 2000 Uniforms-skrædderi A/S fraskriver sig især ethvert ansvar for typografiske fejl og for nøjagtighed, fuldstændighed og rettidighed, når det gælder oplysningerne på hjemmesiden.

Atelier 2000 Uniforms-skrædderi A/S påtager sig ikke noget ansvar for nogen form for indhold på tredje parters hjemmesider, der linkes eller henvises til på atelier2000.dk. Vi erklærer udtrykkeligt, at vi ikke nødvendigvis er enige med indhold og/eller meninger fra tredje parters indhold på en linket side. Dette gælder for alle links og henvisninger, der måtte forekomme på vores hjemmeside. Det er alene udbyderne af de eksterne sider, som vi linker eller henviser til, der bærer ansvaret og hæfter for evt. illegalt, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold, herunder ikke mindst eventuelle skader, der måtte opstå ved brug eller ikke-brug af informationer fra disse eksterne sider.